ČD Bus

Náhradní autobusová doprava

Náhradní autobusová doprava pro České Dráhy

Každý dopravce, který provozuje veřejnou drážní dopravu, je povinen zabezpečit náhradní dopravu za přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu z důvodu nehody nebo z provozních důvodů, pro které nelze přepravu dokončit drážním vozidlem, kterým bylo započato plnění přepravní smlouvy. Naše společnost ČD Bus a.s. je pověřena národním dopravcem České dráhy, a.s. k zajištění náhradní autobusové dopravy v souladu s § 18c Zákona o silniční dopravě.

Pro zajištění náhradní autobusové dopravy, na kterou nám nestačí vlastní kapacita, využíváme služeb poddodavatelů. V případě, že máte zájem o spolupráci s námi, sledujte náš profil zadavatele na elektronickém nástroji pro zadávání veřejných zakázek Tender Arena. Konkrétní podmínky a požadavky jsou vždy uvedeny v zadávací dokumentaci každé jednotlivé veřejné zakázky.

Kapacita dle potřeby

Pro každou jednotlivou výluku je vyhodnocena potřeba počtu autobusů na obvyklý počet cestujících tak, aby nasazené autobusy měly dostatečný počet míst k sezení.

Přeprava cestujících

Přeprava cestujících při výlukách na regionálních drahách i dráze celostátní dle potřeb železničního dopravce i samotného objednatele železniční dopravy.

Přeprava jízdních kol

Dle požadavku zajistíme přepravu jízdních kol na určených spojích. Přeprava jízdních kol může být z provozních důvodů omezena.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Náhradní doprava umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rozsahu odpovídajícím přerušené drážní dopravě.

Odbavení cestujících

Dle požadavku dopravce nebo objednatele drážní dopravy je možno na určených tratích zajistit odbavení cestujících jízdními doklady.

Posilové spoje pro skupiny a hromadné akce

Zajistíme jednorázové navýšení počtu autobusů pro skupiny cestujících předem nahlášené k přepravě, nebo v případě oznámení konání různých akcí.

Náš vozový park

Náhradní autobusová doprava pro České dráhy

Jsme připraveni plnit požadavky objednatelů železniční dopravy na kvalitu a způsob zajištění náhradní autobusové dopravy.

IVECO 70C17 – STRATOS

Počet cestujících
Počet míst: 36

Irisbus SFR151 – CROSSWAY LE

Počet cestujících
Počet míst: 108

Irisbus SFR161 – CROSSWAY LE

Počet cestujících
Počet míst: 99